Aikuiskasvatustiede

Yhteystiedot

Kysy ilmoittautumisesta, opintomaksuista ja -oikeudesta opintopalveluistamme:
Avoi­men yli­opis­ton opin­to­pal­ve­lut

Kysy hallinnollisista asioista ja opintojen suunnittelusta koulutuspäälliköltä:
Annamaija Oksanen

Kysy opintosisällöistä, suoritustavoista ja tutkintotavoitteisesta opiskelusta yliopistonopettajalta:
Auli Talamo, perusopinnot
Minna Nykopp, aineopinnot

AIKUISKASVATUSTIETEEN PERUSOPINTOJEN VASTUUOPETTAJAT JA YHTEYSTIEDOT
Opintojaksot AIKP1011-1017 ja suoritustavat:

AIKP1011
Oppimistehtävä: Minna Nykopp, Kirsi Saurén
Verkkotentti: Minna Nykopp, Kirsi Saurén

AIKP1012
Oppimistehtävä: Reeta Kotkamaa
Verkkotentti: Reeta Kotkamaa
Verkkokurssi: Auli Talamo (syksy), Reeta Kotkamaa/Sari Paajanen (kevät)

AIKP1013
Oppimistehtävä: Maija Riitaoja, Auli Talamo
Verkkotentti: Auli Talamo
Verkkokurssi: Reeta Kotkamaa

AIKP1014
Oppimistehtävä: Auli Talamo, Maarit Koskinen
Verkkotentti: Auli Talamo, Maarit Koskinen
Verkkokurssi: Auli Talamo

AIKP1015
Oppimistehtävä: Kirsi Saurén
Verkkotentti: Kirsi Saurén
Verkkokurssi: Maija Riitaoja

AIKP1016
Oppimistehtävä: Auli Talamo

AIKP1017
Oppimistehtävä: Reeta Kotkamaa


AIKUISKASVATUSTIETEEN PERUSOPINTOJEN OPETTAJIEN YHTEYSTIEDOT

Yliopistonopettajat

* Maarit Koskinen, p. 040 8054246, maarit.g.koskinen@jyu.fi
* Reeta Kotkamaa, p. 050 475 5727 reeta.l.kotkamaa@jyu.fi
* Minna Maunumäki minna.j.maunumaki@jyu.fi
* Minna Nykopp, p. 040 1904463, minna.e.nykopp@jyu.fi
* Sari Paajanen, p. 040 8054425, sari.t.paajanen@jyu.fi
* Maija Riitaoja, p. 040 193 1593, maija.m.riitaoja@jyu.fi
* Auli Talamo, p. 040 5767784, auli.talamo@jyu.fi

Tuntiopettajat
* Heli Antila, heli.a.antila@jyu.fi
* Sari Haglund, Sari.Haglund@kpedu.fi
* Carita Murtonen, carita.h.murtonen@jyu.fi