Taidehistorian ja taidekasvatuksen kandidaattikoulutus

Tyyppi:
Alempi tutkintokoulutus
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos