Luokanopettajan maisterikoulutus

Tyyppi:
Ylempi tutkintokoulutus
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta