Kirjoittamisen kandidaattikoulutus

Tyyppi:
Alempi tutkintokoulutus
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Rakenne