Master's Degree Education in Development and International Cooperation, Specialisation in Development Studies

Tyyppi:
Ylempi tutkintokoulutus
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Rakenne

  • Ylempi tutkinto-ohjelma

    • Master's Degree Programme in Development and International Cooperation, Specialisation in Development Studies

      Ei julkaistu tälle opetussuunnitelmakaudelle