Master’s Degree Education in Development, Education and International Cooperation

Tyyppi:
Ylempi tutkintokoulutus
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos, Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos

Rakenne