YTTP2110 Introduction to Management and Leadership (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

- Main concepts of management and leadership
- Development of management and leadership theories
- Strategic management
- Organizational structures
- Human resource management
- Values, ethics and culture
- Socially responsible business
- Managerial work
- Current themes in management


Osaamistavoitteet

On successful completion of the course, students will be able to:
- explain the main concepts and theories of management and leadership
- examine organizational behavior from individual, group and organizational perspectives
- evaluate management and leadership in different contexts
- describe the basic concepts of strategic management
- evaluate the role of social resonsibility, ethics and values in management and leadership
- evaluate and consider her/his own interest in managerial work

Lisätietoja

Opintojaksolla käsitellään vastuullista johtamista ja johtajuutta YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden näkökulmista.

Esitietojen kuvaus

No prerequisites.

Kirjallisuus

  • Robbins & Judge: Essentials of Organizational Behavior (Dawsonera eBook collection) (1.-14. Editions); ISBN: 13: 9780133920819

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
The study methods of the contact teaching course are specified annually in the study program.
Arviointiperusteet:
Accepted completion course based on the exam and attendance to the course.
Opetusajankohta:
Periodi 3, Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen ja tentti (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti

Opetus