YJOS4190 Culture, Gender and Diversity Management (6 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Cultural approach in organization studies. Gender in understanding organizational realities. Women in management. Age, ethnicity and minority issues in management. Diversity management practices.

Osaamistavoitteet

On successful completion of the course, students will be able to:
-know relevant literature and concepts in the study of culture, gender and diversity in organization
-study critically worklife questions in the field
- understand methodological aspects in the study field
- locate the field within organizational theory

Lisätietoja

Contacting teacher Teppo Sintonen (teppo.m.sintonen@jyu.fi) is required for taking the course. Completion methods are an exam or an essay.

Esitietojen kuvaus

Intermediate studies in management and leadership.

Oppimateriaalit

A.M. Konrad, P. Prasad & J.K. Pringle (Eds). 2006. Handbook of Workplace Diversity. London: Sage. Read pages: 25-121 and 323-401.
Mats Alvesson & Yvonne Due Billing. (2009, reprints 2012, 2013) Understanding Gender and Organizations. Sage. Read pages: 1-143.
Edgar Schein & Peter Schein (2010) Organizational Culture and Leadership, 4th ed., John Wiley, New Jersey.

Kirjallisuus

  • Mats Alvesson & Yvonne Due Billing. (2009, reprints 2012, 2013) Understanding Gender and Organizations. Sage.; ISBN: 978-1-84860-016-4
  • A.M. Konrad, P. Prasad & J.K. Pringle (Eds). 2006. Handbook of Workplace Diversity. London: Sage; ISBN: 978-0-7619-4422-5
  • Edgar Schein & Peter Schein (2010) Organizational Culture and Leadership, 4th ed., John Wiley, New Jersey.; ISBN: 978-0-470-19060-9

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Opintojakson suorittaminen esseellä. Ota yhteyttä Teppo Sintoseen.
Arviointiperusteet:
Essee
Opetusajankohta:
Periodi 2, Periodi 1, Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Opintojakson suorittaminen tentillä. Ota yhteyttä Teppo Sintoseen.
Arviointiperusteet:
Tentti
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Essay (6 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti

Opetus

x

Tentti (6 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti
Ei julkaistua opetusta