YJOS4180 Karisma eri konteksteissaan (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Karismaattinen johtaminen on tunnepohjaista vaikuttamista. Tällainen vaikuttaminen on aina läsnä organisaatioiden toiminnassa.

Kuvaus

Karisma ja sen alkuperä
Karisman eri tyypit
Karisma ja valta
Karisma ja johtajuus
Erilaisia karismaattisia konteksteja
Karisma ja viestintä
Karismatutkimuksen nykysuuntauksia


Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee ja tietää karisman eri konteksteissaan, ymmärtää johtajuuden ja karisman välisen suhteen sekä osaa tunnistaa karismaattisia ilmiöitä. Opiskelija tuntee ja tietää uusinta karismatutkimusta.

Lisätietoja

Kurssin suoritustavat: Luennot ovat Moniviestimessä ja artikkelipaketti Moodlessa. Tehdään tentti ja essee. Ohjeet Moodlessa.  Kevään alussa 1. luennolla annetaan lisäohjeet, jotka ovat myös Moodlessa.

Esitietojen kuvaus

Johtamisen pakolliset aineopinnot oltava suoritettuina.

Oppimateriaalit

Artikkelipaketti Moodlessa. Sekä audioluennot Moniviestimessä.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Essee 50 %, tentti 50 %
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus