YJOS4170 Innovaatiojohtaminen (6 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Innovaatiojohtamisen opintojaksolla perehdytään innovaatioihin, innovatiivisuuteen ja luovuuteen ryhmä- ja organisaatiotasolla johtamisen näkökulmasta.

Kuvaus

Sisältö

 • Innovaatio ja innovatiivisuus käsitteenä ja tutkimuskohteena, innovaatiotutkimus
 • Innovaatiot ja innovatiivisuus ryhmä- ja organisaatiotasolla, innovatiivisuuden johtaminen, innovaatiostrategia
 • Luovuus ja sen johtaminen organisaatioissa
 • Innovaatiot ja organisaatiokulttuuri
 • Toimintaympäristö ja innovaatiotoiminta
 • Yhteiskunnalliset innovaatiot ja vastuullisuus

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
 • kuvata ja analysoida innovaatiojohtamisen keskeiset käsitteet ja vertailla niitä
 • kuvata, analysoida ja arvioida innovaatioprosessiin vaikuttavat tekijät
 • selittää innovaatiotoiminnan strategisen merkityksen
 • kuvata innovaatiojohtamisen teorian keskeiset kysymykset ja käytännön soveltamisen lähtökohdat
 • arvioida ja analysoida innovaatiojohtamisen näkökulmia ja merkitystä tutkimuksellisesti sekä osana organisaatioiden toimintaa. 


Lisätietoja

Opintojaksolla tarkastellaan innovaatiojohtamista YK:n kestävän kehityksen tavoitteen 9: "Kestävä teollisuus, innovaatiot ja struktuurit" näkökulmasta. 

Oppimateriaalit

Oppimateriaali ilmoitetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kontaktiopetuskurssin arviointiperusteet ilmoitetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.
Opetusajankohta:
Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Kontaktiopetus (6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kontaktiopetuksessa ilmoitetut vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetuskurssi (yht. 30 opetustuntia): läsnäolovelvoite opetuskerroilla on vähintään 80%.

Oppimateriaalit:

Oppimateriaali tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Ei julkaistua opetusta