YCCS7120 Työssä oppiminen ulkomailla (10 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Työssä oppiminen eli työharjoittelu

Kuvaus

Tämän opintojakson aikana opiskelijat soveltavat viestinnän johtamisen teoreettista osaamistaan käytäntöön ja kehittävät asiantuntemustaan viestinnän ammattilaisina käytännön työtehtävissä. 

Osaamistavoitteet

Tämän opintojakson suoritettuaan opiskelija: 

  • Ymmärtää viestinnän johtamisen asiantuntijan roolin ja työkäytännöt. 

  • Osaa soveltaa viestinnän johtamisen teoreettista osaamista alan työtehtävissä.

  • Tunnistaa viestinnän johtamisen osaamisensa vahvat ja kehittämistä vaativat alueet.

Lisätietoja

Vaihtoehtoisesti voi suorittaa opintojakson YCCS7110 Työssä oppiminen kotimaassa, 10 op.

Esitietojen kuvaus

Kandidaatin tutkielma viestinnän johtamisesta tai vastaavalta alalta

Kirjallisuus

  • Asunta, L. (2016). The role, the goal and the soul of professional public relations. Developing a holistic model of PR professionalism. Jyväskylän yliopisto, humanistinen tiedekunta, yhteisöviestintä,<br />Sarja: Jyväskylä studies in humanities.; ISBN: 1459-4331; 276
  • Theaker, A. & Yaxley, H., The public relations strategic toolkit: an essential guide to successful public relations practice.; ISBN: 9780203143650
  • Valentini, C. (Ed.) (2021). Public Relations. Series: Handbooks of Communication Science, 27. (Part I and Part II)

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Vähintään kahden kuukauden mittainen ohjattu työssäoppimisjakso, harjoittelusuunnitelma, harjoitteluraportti, ja kirjallinen arvio suoriutumisesta työnantajalta.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (10 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti

Opetus