YCCS7110 Työssä oppiminen kotimaassa (10 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Työssä oppiminen eli työharjoittelu.

Kuvaus

Tämän opintojakson aikana opiskelijat soveltavat viestinnän johtamisen teoreettista osaamistaan käytäntöön ja kehittävät asiantuntemustaan viestinnän ammattilaisina käytännön työtehtävissä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • Ymmärtää viestinnän johtamisen asiantuntijan roolin ja työkäytännöt
  • Osaa soveltaa viestinnän johtamisen teoreettista osaamista alan työtehtävissä.
  • Tunnistaa viestinnän johtamisen osaamisensa vahvat ja kehittämistä vaativat alueet.

Lisätietoja

Vaihtoehtoisesti voi suorittaa YCCS7120 Työssäoppiminen ulkomailla 10 op

Esitietojen kuvaus

Kandidaatin tutkielma viestinnän johtamisesta tai vastaavalta alalta 

Kirjallisuus

  • Asunta, L. 2016. The role, the goal and the soul of professional public relations. Constructing a holistic model for PR professionalism. Väitöskirja, julkaistu sarjassa Studies in humanities, no. 276. Jyväskylän yliopisto.; ISBN: 1459-4331; 276
  • Theaker, A. & Yaxley, H., The public relations strategic toolkit: an essential guide to successful public relations practice.; ISBN: 9780203143650
  • Valentini, C. (Ed.) (2021). Public Relations. Series: Handbooks of Communication Science, 27. (Part I and Part II)

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Vähintään kahden kuukauden mittainen ohjattu työssäoppimisjakso, harjoittelusuunnitelma, harjoitteluraportti, ja kirjallinen arvio suoriutumisesta työnantajalta.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (10 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus