XYHX008 Monikielinen argumentointi (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
saksa, englanti, espanja, suomi, ranska, venäjä
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Nevotteleminen, väittelyt ja argumentointi ovat osa akateemista asiantuntijuutta. Kurssi tutustuttaa opiskelijat monikielisen työelämän mukanaan tuomiin vuorovaikutustilanteisiin ja suhteisiin, joissa tehokas ja tarkoituksemukainen toiminta edellyttää monikielistä ja kulttuurienvälistä vuorovaikutusosaamista. Kurssin tavoitteena on viedä argumentoinnin ja kriittisen ajattelun teoriat ja teoreettiset ilmiöt käytäntöön. Kurssilla otetaan käyttöön opiskelijoiden monikielinen repertuaari ja vahvistetaan mahdollisuuksia toimia monikielisissä ja kulttuurienvälisissä ympäristöissä. Kurssi sisältää paljon käytännön harjoituksia ja oppimisessa hyödynnetään laajasti vertais- ja itsearviointia. 

Suoritustavat

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa sekä annettujen tehtävien tekemistä aikataulussa.

Osaamistavoitteet

Learning Outcomes
By the end of the course, students are expected to:
1. have improved their reasoning skills and argumentation in multilingual and intercultural contexts

2. understand the ethical aspects of debating and negotiating

3. observe critically the arguments of oneself and the others

4. be aware of and appropriate their multilingual and linguistic resources
5. be able to provide detailed and constructive feedback in multilingual and intercultural teams

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
saksa, englanti, espanja, ranska, venäjä
Ei julkaistua opetusta