XYHX005 Våga tala. Esiintymisvarmuutta ruotsin puhumiseen (1 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Aktivoidaan olemassa olevaa ruotsin kielen taitoa. Pohdimme ruotsin kielen puhumisvarmuuteen vaikuttavia tekijöitä. Kurssi antaa esiintymiskokemuksia, tukea antavaa ohjausta ja vertaispalautetta. Puhumisrohkeutta kehitetään erilaisten tehtävien avulla. Kurssilla ei käsitellä kielioppia vaan keskitytään puhumisen aktivointiin.

Suoritustavat

Erilaisia harjoituksia ja oppimistehtäviä.

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija
- rohkaistuu puhumaan ruotsia.
- suhtautuu realistisemmin omaan ruotsin kielen puhumisen taitoonsa.
- uskaltaa osallistua muille ruotsin kursseille.
- oppii hyödyntämään elektronisia sanakirjoja ym. apuvälineitä tehokkaammin viestinnässään.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen yhteisiin kokoontumisiin, vähintään 80% kokonaistuntimäärästä. Hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, ruotsi

Opetus