XVE0014 Venäjän kielen suullisen kielitaidon intensiivikurssi (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, venäjä
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan aktiivisesti keskustelemaan ja opitaan erilaisia kulttuurienväliseen viestintään liittyviä seikkoja vierailevan lehtorin johdolla.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen kurssiin.

Osaamistavoitteet

Kehittää suullista kielitaitoa ja kuullunymmärtämistä.

Lisätietoja

Kaikille avoin valinnainen kurssi.

Esitietojen kuvaus

Edeltävinä opintoina vaaditaan Venäjä 4 ja/tai venäjän valmennus-ja venäjänkielisen vuorovaikutuksen kurssi tai lukion venäjän C/D vastaavia tietoja.

Oppimateriaalit

Opettajan antama materiaali.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kurssiin.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, venäjä
Ei julkaistua opetusta