XSUX1007 Opiskelu- ja mediatekstejä suomeksi (3–4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan erilaisten vaativien suomenkielisten tekstien ymmärtämistä ja toimimista niiden parissa. Opiskelijat asettavat itse tavoitteet omalle oppimiselleen ja valitsevat kurssilla käsiteltävät tekstit. Teksteissä käsitellään esimerkiksi yhteiskunnallisia, opiskeluun tai työhön liittyviä aiheita. Tekstejä tarkastellaan kullekin tekstille ja oppijalle relevanteista näkökulmista. Samalla pyritään monipuolisesti kehittämään opiskelijoiden tekstitaitoja. Tärkeää on myös oman oppimisen aktiivinen suunnittelu ja kehittäminen.

Suoritustavat

Kurssin suorittaminen edellyttää annettujen tehtävien tekemistä sovitun aikataulun mukaisesti. Lisäksi opiskelijalta edellytetään aktiivista osallistumista.

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on

- vahvistaa opiskelijoiden luetunymmärtämisen, tekstien analysoinnin sekä niistä keskustelun tai kirjoittamisen taitoja
- oppia ymmärtämään valittuja suomalaisia tekstejä kulttuurikontekstissaan
- kehittää lukemis- ja oppimisstrategioita
- vahvistaa erilaisille teksteille tyypillisen tyylin, rakenteiden ja sanaston hallintaa.


Tavoitetaso opiskelijan lähtötasosta riippuen B2 - C1

Esitietojen kuvaus

"Opiskeluelämän suomea" -kurssin suorittaneille, noin 200 tunnin suomen kielen opiskelun jälkeen tai vastaavat tiedot.

Lähtötaso: B1

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Kurssin opettaja jakaa materiaalin kurssin aikana materiaalimaksua vastaan.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kurssin suorittaminen edellyttää annettujen tehtävien tekemistä sovitun aikataulun mukaisesti. Lisäksi opiskelijalta edellytetään aktiivista osallistumista tapaamisiin. Kurssin arviointi perustuu jatkuvaan arviointiin, itse- ja vertaisarviointiin sekä oppimistehtävien suorittamiseen..
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3–4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta