XSA0001 Saksan alkeiskurssi 1 (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa, suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla opitaan tervehtimään, esittäytymään, asioimaan kahvilassa, kysymään tietä ja ostamaan matkalippuja. Tutustutaan saksankielisten maiden kulttuuriin. Opitaan mm. saksalaiset lukusanat 1-100, persoonapronominit, verbien taivutusta, kysymysten muodostamista, päälauseen sanajärjestys, akkusatiivi sekä akkusatiivia vaativia prepositioita. Tutustutaan äänne-kirjain-vastaavuuteen.

Suoritustavat


Osaamistavoitteet

Suoritettuaan kurssin opiskelijan tulisi: 


  • selviytyä saksan kielellä yksinkertaisissa arkitilanteissa perusfraaseja ja sanastoa käyttäen
  • ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta tutuista arkipäivän aiheista
  • osata muodostaa yksinkertaisia kysymyksiä

Lisätietoja

Kontaktiopetusta kolme kaksoistuntia viikossa yhden periodin ajan.

Esitietojen kuvaus

Ei vaadittavia esitietoja.

Oppimateriaalit

Oppikirja Hallo! 1, kappaleet 1-5

Kirjallisuus

  • Hotanen - Kauppi: Hallo! 1, Finn Lectura; ISBN 978-951-792-674-4

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Selviytyminen saksan kielellä yksinkertaisissa arkitilanteissa perusfraaseja ja sanastoa käyttäen. Tuttua aihetta käsittelevän, selkeän ja hitaan puheen ymmärtäminen. Yksinkertaisten kysymysten muodostaminen. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ja suullisiin harjoituksiin. Formatiivinen arviointi.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 3
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa, suomi

Opetus