XRAX1012 Erikoiskurssi (2–3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ranska
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö luennoitsijan painotusten mukaan.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijan odotetaan tuntevan pääpiirteissään jonkin ranskankielisen alueen erikoisalan.

Esitietojen kuvaus

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (B1), esim. ranskan valmennuskurssin suorittaminen.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointi luennoitsijan painotusten mukaan.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2–3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kurssin aihepiirin ja luennoitsijan painotuksen mukaan.
Suorituskieli:
ranska
Työskentelytavat:

Työskentelytavat aihepiirin ja luennoitsijan painotuksen mukaan.

Oppimateriaalit:

Opettajan laatima

Ei julkaistua opetusta