XRAX1011 Kirjallisuuden erikoiskurssi (2–4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ranska
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö luennoitsijan painotusten mukaan.

Osaamistavoitteet

Kurssin hyväksytysti suoritettuaan opiskelija tuntee jonkin ranskankielisen kirjallisuuden osa-alueen tarkemmin.

Esitietojen kuvaus

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (B1), esim. ranskan valmennuskurssin suorittaminen.

Oppimateriaalit

Opettajan laatima materiaali

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointi luennoitsijan painotusten mukaan.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2–4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Opettajan painotusten mukaan
Suorituskieli:
ranska
Työskentelytavat:

Luennoitsijan painotusten mukaan.

Oppimateriaalit:

Luennoitsijan painotusten mukaan

Ei julkaistua opetusta