XRA0005 Ranska 1 (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, ranska
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus


TEEMA: Jokapäiväinen ympäristöni
SISÄLTÖ: Arkiset asiointitilanteet sekä itsestä kertominen.


Osaamistavoitteet

Perustason kielitaito (A1 Eurooppalainen viitekehys)
Suoritettuaan kurssin opiskelijan tulisi:
- selviytyä jokapäiväisistä perustilanteista sekä suullisesti että kirjallisesti
- saada selvää hitaasta ja selkeästä puheesta, kun puhutaan arkisista asioista tai kun asiayhteys on tuttu

Lisätietoja

Alkeiskurssi, joka on tarkoitettu kaikille yliopiston opiskelijoille.

Oppimateriaalit

Le Nouvel Escalier 1 digikirja (LOPS2021)

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kirjoitetun kielen (lähinnä sanasto ja kielioppi) taidot arvioidaan tentillä kurssin päättyessä arvosanalla 1-5 ja suullisen kielitaidon kehittymistä arvioidaan kurssin aikana. Tarkemmat arviointikriteerit kerrotaan kunkin arvioidun tehtävän yhteydessä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, ranska
Työskentelytavat:

Kurssi sisältää erilaisiin teksteihin ja audiovisuaalisiin materiaaleihin pohjaavia tehtäviä, joilla kehitetään tavoitteissa esiteltyjä taitoja.

Opetus