XPVX003 Työelämän viestintätaidot (4–5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

XPVX003 Työelämän viestintätaidot on avoin kaikkien tiedekuntien opiskelijoille

Kuvaus

Sisältö

· rekrytointiviestintä

· työyhteisön sisäinen viestintä

· työyhteisön ulkoinen viestintä

· työelämätekstien viimeistely

· työelämän vuorovaikutusosaaminen


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan

  • osaavan analysoida viestinnän ja vuorovaikutuksen merkitystä ja muotoja työelämän viestintäkontekstissa

  • osaavan suunnitella ja kohdentaa viestintäänsä tavoitteellisesti ja tarkoituksenmukaisesti

  • osaavan analysoida ja kehittää omaa viestintäosaamistaan

  • tunnistavan oman osaamisensa ja osaavan markkinoida osaamistaan työelämäkontekstissa

  • osaavan viimeistellä tekstinsä 

Lisätietoja

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti yliopistosta kohta valmistuville opiskelijoille, vähintään 3. vuoden opiskelijoille. Jos ryhmään mahtuu, muutkin ovat tervetulleita. 

Opintojakson voi suorittaa joko neljän tai viiden opintopisteen laajuisena. Laajempi opintosuoritus edellyttäa ylimääräisen oppimistehtävän suorittamista.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojakso koostuu lähiopetuksesta, pienryhmätapaamisesta (läsnäolovelvollisuus) sekä muusta itsenäisestä työskentelystä. Kurssin hyväksytysti suorittaminen vaatii aktiivista läsnäoloa ja osallistumista sekä oppimistehtävien hyväksytysti suorittamista. Opiskelijan tulee näin osoittaa saavuttaneensa kurssin osaamistavoitteet. Arviointiperusteet eritellään tarkemmin kurssin alkaessa.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4–5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus