XKVB0001 Gradu vauhtiin (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Työpaja sopii sinulle, jos olet aloittamassa graduasi tai palaamassa sen pariin. Tekstiä ei tarvitse olla valmiina sanaakaan, mutta sitä saa olla.

Kuvaus

Sisältö

Työpajassa opiskelija saa välineitä tutkielmaprosessinsa suunnitteluun ja hallintaan monipuolisten harjoitusten ja oppimistehtävien avulla. Pääpaino työskentelyssä on oman tutkielman ydinsisällön ja työvaiheiden jäsentämisessä.
Monitieteisen vertaisryhmän kanssa toimiessaan opiskelija lisää tuntemustaan itsestään kirjoittajana ja oman alansa asiantuntijana. Samalla hän oppii löytämään itselleen sopivia kirjoittamisrutiineja sekä menetelmiä kirjoittamisen esteiden selättämiseen.

Suoritustavat

Työpajatyöskentely, pienryhmätoiminta ja oppimistehtävät. Aktiivinen osallistuminen on välttämätöntä.

Osaamistavoitteet

Opiskelijan odotetaan tuntevan ja osaavan soveltaa tutkimusprosessin hallintakeinoja oman pro gradunsa työstämisessä. Hänen odotetaan osaavan laatia realistisen suunnitelman gradunsa valmistumiseksi. Tämän edellytyksenä on, että opiskelija jäsentää gradunsa ydinsisällön ja rakenteen suhteessa oman alansa tutkielman vaatimuksiin.
Työpajan tavoitteena on aktiivisen ja motivoituneen kirjoittamisprosessin käynnistyminen.

Lisätietoja

Tässä gradutyöpajassa omaa gradua edistävät oppimistehtävät tehdään suomeksi. Osallistua voi, vaikka kirjoittaisi graduaan muulla kielellä kuin suomeksi.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista yhteisiin tapaamisiin, oman graduun liittyvien oppimistehtävien tekemistä sekä pienryhmään osallistumista työpajan tavoitteiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus