XDOC2006 Rahoitushakemuksen kirjoittaminen (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssi tukee jatko-opiskelijoita onnistuneiden rahoitushakemusten kirjoittamisessa. Pääpaino on kilpailukykyisen hakemuksen ja akateemisen CV:n kirjoittamisessa. Jatko-opiskelija oppii myös tunnistamaan keskeiset rahoitustahot, mukauttamaan hakemustaan niiden painotusten mukaisesti sekä aikatauluttamaan rahoituksen hakemista. Suositellaan ensimmäisen vuoden tai toisen vuoden tohtorikoulutettaville.

Suoritustavat

Luennot, keskustelut, parityö, tehtävät.


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan jatko-opiskelijan odotetaan
- ymmärtävän laadukkaan rahoitushakemuksen piirteet
- osaavan kirjoittaa ansioluettelon, joka täyttää hyvän akateemisen käytännön vaatimukset
- tuntevan rahoitushakemukseen liittyvät akateemisen kirjoittamisen perusperiaatteet
- osaavan arvioida ja muokata omaa tekstiään palautetta hyödyntäen
- kykenevän etsimään rahoitusmahdollisuuksia ja tunnistamaan itselleen keskeiset rahoituskanavat
- osaavan luoda itselleen apurahahakemusten aikataulu
- tunnistavan eri rahoitustahojen erilaiset painotukset ja rahoitusmallit sekä osaavan mukauttaa hakemustaan niiden mukaisesti

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja tehtävien hyväksytty suorittaminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus