XDOC2004 Väitöskirjan kirjoittamisen verkkokurssi (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Verkkokurssilla tehdään harjoituksia ja tehtäviä, jotka auttavat hahmottamaan oman tekstin tavoitteita ja ottamaan haltuun työstettävän tekstin tekstilajia. Verkkokurssilla analysoidaan omaa tekstiä eri näkökulmista sekä annetaan ja saadaan analyyttista palautetta vertaiskirjoittajilta. Kurssilla keskitytään suomenkieliseen kirjoittamiseen.
Suoritustavat

Itsenäinen työskentely ja tehtävien tekeminen verkkoympäristössä annetun aikataulun mukaan sekä pienryhmätoiminta.

Osaamistavoitteet

Verkkokurssin käytyään osallistujan odotetaan tietävän, miten hän voi suunnitella ja hallita väitöskirjansa jonkin osa-alueen kirjoitusprosessia. Hänen odotetaan syventävän tietämystään tutkimusraportin rakenteesta ja osaavan jäsentää työstämänsä tekstin tavoitteita ja rakentaa tekstiään valitsemansa tekstilajin mukaisesti. Hänen odotetaan tunnistavan oman tekstinsä vahvuuksia ja kehittämiskohteita sekä kykenevän kehittämään tekstejään tavoitteellisesti. Hänen odotetaan osaavan hyödyntää palautedialogia tekstiensä kehittämisessä ja kirjoitusprosessin hallinnassa.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista työskentelyä verkkoympäristössä ja pienryhmässä sekä oppimistehtävien tekemistä annetussa aikataulussa siten, että kurssin osaamistavoitteet täyttyvät. Koko kurssin ja oppimistehtävien arviointiperusteet löytyvät kurssin verkkoympäristöstä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus