XDOC2002 Artikkeliväitöskirjan yhteenveto-osa (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Miten kirjoittaa artikkeliväitöskirjan yhteenveto? Tässä työpajassa tarkastellaan erilaisia artikkeliväitöskirjatyyppejä ja niihin liittyviä haasteita. Lisäksi käsitellään sitä, millainen on johdanto-osan kirjoittamisprosessi ja mitä vaatimuksia johdanto-osalle on asetettu eri tieteenaloilla.

Työpajan aikana osallistujat työstävät käsikirjoitusrungon (disposition) omasta johdanto-osastaan ja laativat tämän perusteella kirjoittamissuunnitelman. Dispositioita ja kirjoittamissuunnitelma tarkastellaan pienryhmissä, joissa niistä annetaan ja saadaan vertaispalautetta.

Suoritustavat

Työpaja koostuu kahdesta yhteisestä tapaamisesta ja pienryhmätapamisesta. Työpajaan kuuluu ennakkotehtävä, välitehtäviä ja oman johdanto-osan työstämistä eteenpäin annettujen ohjeiden mukaan.

Osaamistavoitteet

Työpajan jälkeen osallistujan odotetaan tuntevan artikkeliväitöskirjan tekstilajia ja pystyvän jäsentämään, mitä artikkeliväitöskirjan kirjoittaminen hänen omalla kohdallaan tarkoittaa. Osallistuja tuntee myös artikkeliväitöskirjan johdanto-osan kirjoittamiseen liittyvät keskeiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä omassa kirjoitustyössään.

Lisätietoja

Työpaja sopii väitöskirjaprosessin eri vaiheissa oleville jatko-opiskelijoille, jotka työstävät artikkeliväitöskirjaa ja pohtivat johdanto-osan rakentumista.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu osallistuminen kontaktiopetukseen sekä opintotehtävien tekeminen ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus