WETS1048 Kalabiologia ja -ekologia (3–5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kalabiologian, -ekologian ja –fysiologian peruskäsitteet ja mekanismit, kalabiologiset tutkimusmenetelmät, populaatiokoon arvioimismenetelmät.


Osaamistavoitteet

  • Opintojakson käytyään opiskelija tietää millainen vesi on elinympäristönä ja mitä rakenteellisia erityisominaisuuksia kaloilla on kehittynyt vedessä elämiseen. 
  •  Opiskelija tuntee yleisempien suomalaisten kalojen elinkiertopiirteet ja ympäristöolojen vaikutuksen niihin sekä yksilö-, populaatio- ja yhteisötason ekologian perusteet. Hän tietää keskeiset kalabiologiset menetelmät mm. kalapopulaatioiden koon arvioinnin ja ravintotutkimuksen perustutkimusmenetelmät. 
  • Opiskelija perehtyy kalojen fysiologiaan ja osaa kuvata aineenvaihduntaan, sisäisiin säätelyjärjestelmiin, aisteihin, ruuansulatukseen. lisääntymiseen ja elimistön puolustusjärjestelmiin liittyvät tärkeimmät prosessit. 
  • Opiskelija toteuttaa harjoitustöissä fysiologisiin mittauksiin perustuen pienoistutkimuksia.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kevätlukukausi joka toinen vuosi ( 2021…)
Arviointiperusteet:
Tenttitulos, oppimistehtävien ja raporttien arviointi.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3–5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

Luento, harjoituksia, itsenäisiä tiedonkeruutehtäviä, kirjallista materiaalia.

Opetus