URAA1006 Vuosi yrittäjänä 1 (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yliopiston yhteiset
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssi on ensimmäinen osa kaksiosaista kurssikokonaisuutta: URAA1006 - ja URAA1007 -kurssit suoritetaan monialaisissa, Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijoista muodostettavissa tiimeissä perustamalla NY-yritys yhden lukuvuoden ajaksi. NY-yritykset toimivat oikeilla markkinoilla ja tarjoavat oikeille asiakkaille todellisia tuotteita tai palveluita. Kurssit tarjoavat erinomaisen pohjan omien ideoiden ja oman osaamisen testaamiseen, uudenlaisten tuotteiden/palveluiden luomiseen sekä liiketoiminnassa ja työelämässä tarvittavan osaamisen kehittämiseen.

Suoritustavat

Kontaktiopetuskurssi, 1.- 2. jaksot/syyslukukausi. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• soveltaa aiemmin oppimaansa aidossa liiketoimintaympäristössä
• kehittää, arvioida ja hyödyntää uusia liiketoimintamahdollisuuksia
• luoda ja käynnistää liiketoimintaa
• toimia monialaisessa tiimissä ja asiakasrajapinnassa

Lisätietoja

EduFutura, Työelämä- ja yrittäjyysopinnot

Esitietojen kuvaus

Kurssia ei suositella ensimmäisen vuoden opiskelijoille.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali tarkennetaan kurssin käynnistyessä.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta