TTMS1003 Terveys, hyvinvointi ja terveyden edistäminen: lähestymistapoja, teorioita ja malleja (6 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

1. Teema. Terveyden eri lähestymistavat koulussa ja osana terveystieto-oppiainetta (mm. patogeneettinen malli, voimavaralähtöinen malli) (3 op)

2. Teema. Hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävä koulu (mm. ekologinen systeemiteoria, terveyttä edistävä toimintaympäristö, terveyttä edistävän koulun viitekehys) (3 op) 

Suoritustavat

Itsenäinen opiskelu, oppimistehtävät

Arviointiperusteet

Oppimistehtävät 100 % (1. teema 50 % ja 2. teema 50 %)

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • osaa kuvata terveyden erilaisia lähestymistapoja ja arvioida niiden toteutumista koulussa

  • osaa esitellä keskeisiä terveyden edistämisen malleja, arvioida niiden toteutumista kouluympäristössä ja antaa suosituksia toimintakäytänteiden kehittämiseksi 

Lisätietoja

Syyslukukausi ja kevätlukukausi 

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Teema 1, oppimistehtävä (3 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Oppimistehtävä 100 %
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Itsenäinen opiskelu, oppimistehtävä

Opetus

x

Teema 2, oppimistehtävä (3 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Oppimistehtävä 100 %
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Itsenäinen opiskelu, oppimistehtävä  

Opetus