TTMS1001 Terveyden edistämisen ja terveysopetuksen erityiskysymyksiä (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Sisältö tarkennetaan yhdessä opiskelijan kanssa, teemoina esimerkiksi

  • Terveyden edistäminen
  • Terveysosaaminen
  • Terveysopetus
  • Terveystiedon sisältöalueet
  • Eettiset kysymykset terveystiedon opetuksessa

Suoritustavat

Itsenäinen opiskelu, oppimistehtävä

Arviointiperusteet

Oppimistehtävä 100 %

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • analysoida ja arvioida kriittisesti terveyden edistämiseen ja terveysopetukseen liittyviä kysymyksiä

  • soveltaa tutkimustietoa terveysosaamisen kehittämisessä

Lisätietoja

Syys- ja kevätlukukausi

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Oppimistehtävä (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus