TILY100 HOPS (LuK-tutkinto) (1 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Henkilökohtainen opintosuunnitelma LuK-tutkintoa varten aloitetaan tilastotieteen opintoneuvojan ohjauksessa ensimmäisen vuoden syyslukukaudella ja sitä täydennetään opintojen aikana.

Osaamistavoitteet

-

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Tutkintovaatimusten mukaisen opintosuunnitelman laadinta e-HOPS-sovelluksella. Hyväksyttyyn arvosanaan edellytetään tutkintovaatimusten mukaisen opintosuunnitelman laadintaa ja lopullisen suunnitelman hyväksyttämistä HOPS-ohjaajalla tai opintoneuvojalla.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen ohjaukseen (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus