TILS646 Ryhmittely-, luokittelu- ja regressiomenetelmiä (4–5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssilla käsitellään keskeisiä aineiston ryhmittelymenetelmiä ja niihin liittyvien tulosten validointia, keskeisiä luokittelumenetelmiä ja niiden tulosten validointia sekä muutamia jatkuvan vasteen ei-lineaarisia regressiomenetelmiä ajan salliessa. Kurssi painottuu aineiston analysointiin.

Osaamistavoitteet

Kurssin menestyksellisesti suorittanut
  • ymmärtää ryhmittely- ja luokittelumenetelmien erot
  • osaa keskeisiä ryhmittelymenetelmiä
  • osaa keskeisiä luokittelumenetelmiä
  • (osaa muutamia ei-lineaarisia regressiomenetelmiä)
  • tuntee eri menetelmiin liittyviä validointitapoja
  • pystyy analysoimaan aineistoja tilasto-ohjelmistoja käyttäen ja tulkitsemaan tuloksia

Esitietojen kuvaus

Tilastollinen päättely 1 ja 2, Yleistetyt lineaariset mallit 1 ja 2, Monimuuttujamenetelmät,
Todennäköisyyslaskenta 1 ja 2, R-ohjelmiston perustuntemus

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointiin vaikuttavat menestys kurssitentissä ja mahdollisesti aktiivisuus harjoitustehtävien tms. tekemisessä sekä harjoitustyöstä tai esitelmästä suoriutuminen.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Kurssin lopputentissä hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan yleensä vähintään puolet tentin maksimipisteistä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4–5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Tentti (4–5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta