TIES474 Pelinkehityshaaste (1–5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssi keskittyy itsenäiseen pelisuunnitteluun, pelien tekniseen toteutukseen ja analysointiin. Kurssilla opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat peliprototyyppejä annetusta teemasta omatoimisesti joko yksin tai pienryhmissä. Opiskelijat voivat suorittaa 1-5 opintopistettä riippuen toteuttamiensa prototyyppien määrästä (1-4).


Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee itsenäiseen suunnitteluun, dokumentoimaan suunnitelman ja arvioimaan muiden suunnitelmia sekä toteutuksen lopputulosta. Opiskelija pystyy teknisesti toteuttamaan suunnitelemansa peliprototyypin, osaa valita tarkoituksenmukaiset työkalut ja työtavat sekä osaa suhteuttaa suunnittelman ja toteutuksen resursseihin.

Suositellut esitiedot

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1–5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Suunnitelmat ja niiden esittely, suunnitelmien opponointi, peliprototyypit ja niiden esittely, post mortem -raportit.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Peliprototyyppien suunnitelmien laatiminen ja esitteleminen, suunnitelmien opponointi, peliprototyyppien tekninen toteutus ja lopputulosten esittely, post mortem -raportit.

Opetus