TERV304 Media terveysopetuksessa (4 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Keskeiset käsitteet: mediakasvatus, terveysviestintä
Terveysviestinnän ja erilaisten mediatekstien analysointi ja kriittinen arviointi: terveys ja sairaus mediassa (millaista kuvaa media luo ja miksi), vaikuttamisen keinot (miten) ja sisällön luotettavuuden arviointi
Kriittinen mediakasvatus terveysopetuksessa: median rooli ja mahdollisuudet terveysopetuksessa, tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen opetuksessa ja oppimisessa 

Suoritustavat

Itsenäinen opiskelu, oppimistehtävä

Arviointiperusteet

Oppimistehtävä 100 %

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • selittää mediaan liittyviä terveysopetuksen kannalta keskeisiä käsitteitä ja käyttää niitä asianmukaisesti
  • arvioida ja tulkita kriittisesti erilaisia mediatekstejä (teksti, kuva, ääni) ja erityisesti terveysopetuksen kannalta merkityksellistä viestintää mediassa
  • kehittää ja analysoida mediakasvatusta terveysopetuksessa yhdistäen uusinta tietoa oppimisesta sekä tieto- ja viestintätekniikasta 

Lisätietoja

Syys- ja kevätlukukausi

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Oppimistehtävä (4 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus