SKIP4002 Multimodaaliset tekstikäytänteet (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Vain perusopintoja opsin 2017 - 2020 mukaan suorittaville kieliasiantuntijoille. Suoritetaan itsenäisesti. Ei ilmoittautumista Sisussa. Yhteys vastuuopettajaan.

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla perehdytään keskeisiin multimodaalisuuden tutkimuksen käsitteisiin ja harjoitellaan niiden soveltamista.

Suoritustavat

Ei-itsenäinen työskentely:
- kontaktiopetus, ryhmätyöskentely, projektityö

Itsenäinen työskentely:
- projektityö

Tarkka suoritustapa määritellään kunkin lukuvuoden opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Ei-itsenäinen suoritustapa:
- Projektityö(t)
- Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa (60%).

Itsenäinen suoritustapa:
- Projektityö(t)

Osaamistavoitteet

SKIP4002 Multimodaaliset tekstikäytänteet
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
o tuntee multimodaalisuuden tutkimuksen lähtökohtia ja perusideoita
o osaa kuvata ja määritellä multimodaalisuuden tutkimuksen peruskäsitteitä
o osaa tehdä havaintoja multimodaalisista teksteistä ja käyttää tekstintutkimuksen käsitteitä analysoidessaan niitä
o ymmärtää, että multimodaaliset elementit vaikuttavat tekstien merkitykseen.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta