RFIS4000 Ranskalainen kielitiede (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ranska
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään kielitieteen osa-alueisiin ja peruskäsitteisiin ranskan kuvauksen näkökulmasta. 

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen, harjoitukset ja tentti tai kirjatentti. 

Arviointikohteet

Osallistuminen opetukseen ja tentti tai kirjatentti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää kielitiedon merkityksen kieliasiantuntijuuden rakentumisessa

  • tuntee kielitieteen kenttää ja kielen kuvauksen eri tasoja

  • osaa määritellä kielentutkimuksen keskeisimpiä käsitteitä, liittää ne laajempaan kontekstiin ja soveltaa niitä autenttisen kieliaineksen empiirisessä analyysissä

  • on tottunut havainnoimaan

  • kielenkäyttöä, tuottamaan ja rakentelemaan tietoa yhteistoiminnallisesti sekä ottamaan vastuuta omasta ja muiden oppimisesta.

  • antaa vertaispalautetta akateemisista teksteistä

  • ymmärtää paremmin omia taitojaan ja oppimistapojaan

  • on oppinut tarkkailemaan kulttuurieroja avoimesti ja rakentavasti

  • on kehittänyt ongelmanratkaisutaitojaan 

Oppimateriaalit

Opettajan tuottama oppimateriaali 

Kirjallisuus

  • Zufferey, Sandrine ; Moeschler, Jacques, (2015) Initiation à la linguistique française. Paris : Armand Colin.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Osallistuminen opetukseen ja tentti.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Kirjatentti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ranska

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ranska
Ei julkaistua opetusta