PSYS302 Henkilökohtaiset työskentelyedellytykset (3 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Psykologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Tarkastellaan ja analysoidaan sekä harjoitellaan omaan elämään liittyviä vuorovaikutustilanteita ryhmässä. 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida omia henkilökohtaisia vuorovaikutustilanteitaan ja soveltaa saamaansa tietoa itsetuntemuksensa lisäämiseksi. Lisäksi opiskelija kehittää henkilökohtaisia taitojaan käsitellä omia tunteitaan ja ajatuksiaan rakentavasti. Nämä taidot tukevat opiskelijan omaa hyvinvointia ja vahvistavat valmiutta muiden hyvinvoinnin tukemiseen. Opiskelija saa omakohtaisen kokemuksen psykologisten interventioiden käytöstä ryhmässä sekä kokemuksen myös asiakkaan asemaan asettumisesta. Opiskelijat sopivat ryhmän työskentelyn säännöistä sekä perehtyvät käytännössä ryhmämuotoiseen toimintaan liittyviin eettisiin näkökohtiin.

Lisätietoja

Vain psykologian kandidaatin ja maisterin tutkintoa opiskeleville.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Pakollinen osallistuminen säännöllisesti kokoontuviin pienryhmiin, mahdollisesti tehtäviä.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 2, Periodi 1, Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Pienryhmätyöskentely (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Arviointiperusteet:
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Pakollinen osallistuminen säännöllisesti kokoontuviin pienryhmiin, mahdollisesti tehtäviä. 

Opetus