PSYS2101 Pro gradu -tutkielman projektityöt (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Psykologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Projektityöt sisältävät vaihtoehtoisesti tutkimuslomakkeistojen valmistelua, postittamista, vastaanottamista ja käsittelyä; erilaisten vuorovaikutusaineistojen tallentamista, litteroimista ja koodaamista; koe-eläinten tutkimusetiikan mukaisen käsittelyn perusteita ja soveltamista ym.

Osaamistavoitteet

Projektityöt tehtyään opiskelija tunnistaa aineiston kokoamiseen, valmisteluun ja tallentamiseen liittyvien tutkimusvaiheiden pääpiirteet oman ohjaajansa projektinjohtajan metodisten valintojen mukaisesti toteutettuna.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Projektin johtajan esittämien tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Arviointiperusteet:
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Tehdään projektin johtajan esittämät tehtävät.

Opetus