PSYA1904 PALOMA-koulutus (1–5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Psykologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Opintojakson tehtyään opiskelija ymmärtää pakolaistaustaisten asiakkaiden kohtaamiseen ja heidän hyvinvointinsa tukemiseensa liittyviä perusasioita. Opintojakso perehdyttää myös mielenterveyden huomioimiseen pakolaistaustaisten asiakkaiden kohtaamisessa.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Tehtävien ja oppimispäiväkirjan hyväksytty suorittaminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (1–5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus