POMM1110 Monialaisten oppimiskokonaisuuksien perusteet (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • hallitsee monialaisen oppimisen ja sen ohjaamisen perusteet
  • ymmärtää monialaisen oppimisen merkityksen keskeisenä osana perusopetusta
  • ymmärtää oppimisen ohjaamisen roolin oman toiminnan ja oppilaiden oppimisen tukemisen näkökulmasta.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointiperusteet tarkentuvat opetusohjelmassa tai opetuksen alkaessa.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus