POMM1013 Historian ja yhteiskuntaopin pedagogiikka (3 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Opintojaksolla perehdytään historian ja yhteiskuntaopin pedagogiikan perusteisiin ja niiden käytännön toteutuksiin erityisesti tutkivan oppimisen näkökulmasta.

Kuvaus

Historian ja yhteiskuntaopin pedagogiikka, historiallisen tiedon luonne, tutkiva oppiminen


Painotus ydinosaamisalueilla pedagoginen osaaminen sekä yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen osaaminen. 

Osaamistavoitteet

  • ymmärtää historian ja yhteiskuntaopin tavoitteet koulussa
  • saa valmiuksia opettaa historiaa ja yhteiskuntaoppia tutkivan oppimisen periaatteiden mukaisesti.
  • ymmärtää historiallisen tiedon luonteen erityispiirteet ja osaa laatia oppimistehtäviä sen opiskeluun

Oppimateriaalit

Käytettävä oppimateriaali ilmoitetaan opetuksen alkaessa.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointiperusteet tarkentuvat opetusohjelmassa tai opetuksen alkaessa.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus