MTKS0300 Aiming Career, online course (1+ op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos, Fysiikan laitos, Kemian laitos, Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Online course. Course is for International students both Master degree students and exchange students

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

After the course the student is able to do the following:
• Recognize the practices and rules of Finnish working life
• Recognize one’s own skills and describe them to others
• Manage the job-hunting process from writing job applications to job interviews
• See entrepreneurship as an employment opportunity.

Understand the importance of career planing skills.

Esitietojen kuvaus

Studies in University

Oppimateriaalit

Material in shared in Moodle platform

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Online course
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (1 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti
Työskentelytavat:

Moodle platform

Opetus