MATY1050 Ohjelmoinnin matematiikkaa (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla tutustutaan ohjelmoinnin kannalta tärkeisiin matematiikan osa-alueisiin: logiikkaan, joukko-oppiin, funktioihin ja lukujärjestelmiin sekä opetellaan matemaattista ajattelua ja päättelyä. Opintojakso sopii johdatukseksi tietotekniikan opiskelussa tarvittavaan yliopistomatematiikkaan.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on opettaa matemaattista ajattelua ja matemaattisen notaation ymmärtämistä ohjelmoinnin näkökulmasta. Matemaattista ajattelua tarvitaan ohjelmistojen toteuttamisessa kaikilla tasoilla systeemisuunnittelusta ohjelmien pienten osien koodaamiseen ja ohjelmien testaamiseen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • osaa logiikan ja joukko-opin perusteet
  • osaa tehdä yksinkertaisia päättelyitä
  • osaa lukea matemaattista tekstiä
  • tuntee funktion käsitteen ja perusominaisuuksia
  • osaa laskea eri lukujärjestelmissä

Lisätietoja

Avoin yliopisto järjestää opetuksen

Esitietojen kuvaus

Lukion matematiikan kurssi MAA11 Lukuteoria ja todistaminen on suositeltava mutta ei pakollinen.

Oppimateriaalit

Materiaali Moodle-sivulla.

Lisäksi suositeltavaa lukemista ovat esimerkiksi:

  • Lehman, E., Leighton, F. T., ja Meyer, A. R.: Mathematics for Computer Science, (vuoden 2017 painos tai verkkoversio)
  • Rosen, K. H.: Discrete Mathematics and Its Applications, 7.painos, McGraw-Hill Education, 2011
  • Saarimäki, M. Diskreettiä ja äärellistä matematiikkaa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto (vuoden 1997, 2000 tai 2007 painos tai verkkoversio)

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojakson arviointi tapahtuu opintojakson päätteeksi pidettävän verkkotentin avulla. Tenttiin saa hyvityspisteitä opintojakson aikana tehdyistä harjoitustehtävistä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Verkko-opetus ja verkkotentti (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta