MATS1060 Tutustuminen matematiikan tutkimukseen (1–3 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssi koostuu useista erillisistä moduleista, jotka tutustuttavat laitoksen toimintaan. Näitä ovat mm. väitöstilaisuudet, seminaarit, tutkijahaastattelut ja sopivaan kirjallisuuteen tutustuminen sekä näihin liittyvät oppimistehtävät.

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • tutustuu yliopistossa tehtävään matematiikan tutkimukseen ja sen merkitykseen
  • osaa nimetä ja kuvata muutaman tutkimusalan sekä
  • osaa kertoa tutkijan opinnoista ja työstä.

Lisätietoja

Kurssi sopii myös sivuaineopiskelijoille.

Esitietojen kuvaus

Matematiikan aineopinnot

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kurssilainen laatii ohjaajan kanssa henkilökohtaisen suoritussuunnitelman, jonka perusteella suoritustapa valitaan. Suunnitelma määrää myös suorituksen laajuuden. Suunnitelma riippuu opiskelijan tavoitteista ja taustasta.
Arviointiperusteet:
Suunnitelman mukainen suoritus.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (1–3 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus