LYTS1007 Liikuntapaikkojen ja palvelutuotannon toimijakentän ja toimijasuhteiden muutokset (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään paikallisen tason julkisen, yksityisen ja vapaaehtoissektorin uusiin kumppanuuksiin liikuntapaikkojen ja liikuntapalvelujen tuottamisessa hybridisaatio- käsitteen kautta. Opiskelijat tutkivat erilaisten liikuntapaikkojen ja -palvelujen monimuotoisia toteuttamistapoja perehtymällä kirjallisuuteen, hankkeista tuotettuun kirjalliseen materiaaliin, haastattelemalla eri sektoreiden toimijoita sekä tuottamalla raportin havaitsemistaan liikuntapaikkojen ja -palveluiden uusimuotoisista tapojen toimintaa liittyvistä seikoista.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen luennoille (12 tuntia) ja tiedonhankintatehtävän purkuseminaari (4 tuntia) sekä liikuntapalvelujen ja liikuntapaikkojen muutokseen liittyvä tiedonhankinta- ja raportointitehtävä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- kykenee kuvaamaan ja analysoimaan liikuntapaikkojen ja -palvelujen toimijasuhteissa tapahtuneita muutoksia hybridisaatio-käsitteen avulla 

- omaa valmiudet hyödyntää liikunnan yhteiskunnallista tietoa sekä tiedonhankintamenetelmiä toimijasuhteiden muutosten määrittelyssä 

- pystyy tuottamaan ryhmässä kirjallisen suunnitelman, esittelemään sen suullisesti sekä antamaan kriittistä vertaispalautetta muiden tekemistä raporteista

Suoritustavat

Tapa 1

Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Luennot ja seminaarit (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Aktiivinen osallistuminen luennoille (12 tuntia) ja tiedonhankintatehtävän purkuseminaariin (4 tuntia).

Opetus

x

Kirjallinen tehtävä (3 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Liikuntapalvelujen ja liikuntapaikkojen muutokseen liittyvä tiedonhankinta- ja raportointitehtävä.

Opetus