LPSJ1200 Liikuntapsykologian syventäviä opintoja (10–15 op)

Opinnon taso:
Jatko-opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö

Oman tieteenalan syventäviä opintoja, joita jatko-opiskelija valitsee oman väitöskirjatyöskentelynsä mukaisesti ja tueksi yhdessä ohjaajan kanssa sopien.

Suoritustavat

Opintojaksojen mukaiset suoritustavat (kontaktiopetus, itsenäinen työskentely)

Arviointiperusteet

Oman tieteenalan syventäviä opintoja, joita jatko-opiskelija valitsee oman väitöskirjatyöskentelynsä mukaisesti ja tueksi yhdessä ohjaajan kanssa sopien.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee tieteenalansa ja tutkimusaiheensa kannalta keskeisen tutkimuksen ja tieteellisen keskustelun

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (10–15 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta