LPES1008 Hyvinvoinnin edistäminen kouluympäristössä (2–4 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Hyvinvoinnin osa-alueet ja kouluikäisten hyvinvoinnin haasteet.

Kansalliset ja kansainväliset kouluympäristön fyysisen aktiivisuuden ja terveyden edistämisen ohjelmat.

Koulu toimintaympäristönä.

Moniammatillinen yhteistyö koulussa.

Oppituntien ulkopuoliset työtehtävät koulun hyvinvoinnin ja fyysisen aktiivisuuden edistämisessä.


Suoritustavat:

Luennot 10 tuntia, harjoitukset 16 tuntia

Ryhmätyöskentely tai itsenäinen työskentely ongelmaperustaisen oppimisen periaatteisiin pohjautuen.


Arviointiperusteet:

Aktiivinen osallistuminen 30 %, projekti 70 %

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää, mistä osa-alueista oppilaiden hyvinvointi koostuu.
  • tuntee monipuolisesti erilaisia toimenpiteitä kouluyhteisön hyvinvoinnin ja fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi koulupäivään.
  • tuntee koulun toimintaympäristönä.
  • ymmärtää yhteistyöverkostojen ja koti-kouluyhteistyön merkityksen pyrittäessä koululaisten hyvinvoinnin ja fyysisen aktiivisuuden edistämiseen.
  • ymmärtää liikunnan- ja terveystiedon opettajan laaja-alaisen työnkuvan ja työn vaatimukset.


Esitietojen kuvaus

tdk:n kandiopinnot (Huom! kurssi on muillekin kuin LPE:n pääaineopiskelijoille)

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2–4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta