LPES019 Vesiliikunta (3 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Omien liikunta- ja työskentelytaito -tavoitteiden asettaminen ja arviointi

Uintitekniikkojen syventäminen; erityisesti perhosuinti

Uintikuntoilu

Uimahypyt

Vesipelastus

Vesiliikuntatapahtuman järjestäminen

Perusvälinesukellus, uppopallo

Vesipelit ja -leikit

Vesivoimistelu ja sen ohjaaminen

Vesiliikuntataitojen arviointi: itsearviointi, vertaisarviointi, testit

Mahdollisuus suorittaa SUH:n Uimaopettajakurssi


Suoritustavat:

Luentoja 14 tuntia
Harjoituksia 34 tuntia

Aktiivinen osallistuminen, itsenäiset tehtävät, tavoitteiden toteutumisen arviointi


Arviointiperusteet:

Liikunta- ja työskentelytaidot 50 %, itsenäiset tehtävät 50 %

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää vesiliikunnan biomekaniikan perusteet ja osaa soveltaa niitä vesipelastukseen ja uintitekniikoihin.

  • ymmärtää uimahyppyjen ponnistukseen, ilmalentoon, pyörimiseen ja veteen tuloon liittyvät biomekaaniset lainalaisuudet ja soveltaa niitä.

  • osaa suunnitella monipuolisia ja turvallisia hengenpelastus-, uimahyppy-, vesipeli- ja vesivoimistelutunteja.

Lisätietoja

Ajoitus: 4. vuosi kevätlukukausi

Esitietojen kuvaus

LPEA003 Liikuntadidaktiikan jatkokurssi 1 vesiliikunnan osalta

Oppimateriaalit

Moniviestimen videot

Keskinen, Hakamäki, Hotti, , ym. 2018: Uimaopetuksen käsikirja. Docendo

Luentomateriaali

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus