LPES017 Tanssillinen voimistelu (1–2 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Tanssillisen voimistelun perusliikkeiden harjoituksia ja liikeyhdistelmiä.

Välinevoimistelun ja tanssillisen voimistelun liikeyhdistelmät.

Tanssillisen voimistelun koreografian harjoittelu.


Vapaaehtoinen (+1 op)

- Opetusharjoituksen suunnittelu ja toteutus (4 tuntia) tai materiaalin tuottaminen koululiikuntaan tanssillisesta voimistelusta


Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä oman oppimissuunnitelman mukaisesti:
- harjoitustehtävien tekeminen
- opetusharjoituksen suunnittelu ja toteutus
- materiaalin tuottaminen koululiikuntaan
- esiintyminen

Arviointiperusteet

Opetusharjoituksen valmistelu (25 %), aktiivinen osallistuminen harjoituksissa ja oppimiskeskusteluissa sekä oheistehtävien vastuullinen suorittaminen (25 %), Opetusmateriaalin laatiminen (50%).

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää tanssillisen voimistelun kasvatukselliset tavoitteet osana koulun voimistelua.

  • osaa tanssillisen voimistelun periaatteet.

  • osaa soveltaa tanssillisen voimistelun muotoja terveysliikuntapainotteisesti.

  • osaa suunnitella ja toteuttaa tanssillisen voimistelun tuntikokonaisuuden.

  • osaa suunnitella tanssillisen voimistelun sommitelman.

Lisätietoja

Ajoitus: 4. vuosi syys- tai kevätlukukausi

Oppimateriaalit

Pedanet- oppimisympäristön materiaali
Ahlqvist & Koskela 2001. Tanssillisen voimistelun perusteet, SVoLi

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
x

Osallistuminen opetukseen (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (1 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus