LPEP012 Oppilaasta opettajaksi (1 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö

Koulun liikunnanopetukseen ja terveystiedon opetukseen ja olosuhteisiin perehtyminen.
Opettajan työhön tutustuminen ja opetustilanteiden havainnointi.
Oppilaiden kohtaaminen ja opettajan avustaminen.

Suoritustavat

Yhden viikon tutustuminen koulussa.
Ohjeistusluento ja palauteseminaari (4 tuntia).
Itsenäinen työskentely.

Arviointiperusteet

Ohjeistusluennolle ja palauteseminaareihin osallistuminen sekä kirjallisten töiden hyväksytty suorittaminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • ymmärtää opettajan toimenkuvaan kuuluvien tehtävien monipuolisuuden

Lisätietoja

Ajoitus: 1. vuosi kevätlukukausi

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Arviointiperusteet:
Ohjeistusluennolle ja palauteseminaareihin osallistuminen sekä kirjallisten töiden hyväksytty suorittaminen.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Yhden viikon tutustuminen koulussa.
Ohjeistusluento ja palauteseminaari (4 tuntia).
Itsenäinen työskentely.

Ei julkaistua opetusta