LPEA1021 Kasvattaminen liikunnan avulla (3 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Teemat: liikuntapedagogiikan ja andragogiikan tietoteoria, liikuntakasvatuksen tehtävä, sivistyspedagogiikka, kriittinen pedagogiikka, pedagogisen työn arvot ja eettisyys, opettajan valta ja vastuu, opetustyötä ohjaavat lait ja asetukset, arviointi, opetussuunnitelmat, oppimisen tukijärjestelmät

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • on laajentanut ymmärrystä liikuntapedagogiikan tieteenalasta ja siihen liittyvästä tietoteoriasta sekä liikuntakasvatuksen tehtävästä
  • on kehittänyt valmiuksiaan kasvattaa yksilöitä liikuntaan ja liikunnan avulla

Suoritustavat

Ei suoritustapoja